Yhteistyö

Teemme yhteistyötä muiden kajaanilaisten paikallisyhdistysten ja Kainuun piirin kanssa. Olemme avustaneet myös muita paikallisia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimijoita.