Tukioppilastoiminta

Vuosittainen koulutus tukioppilaille ja heidän ohjaajilleen.

MLL:n  tukioppilastoimintaa kuvaavat arvot ovat yhdenvertaisuus, vapaaehtoisuus, ilo, luottamuksellisuus, nuoruus ja nuoruuden arvostus sekä osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen ovat puhuttelevia ja paikkansa pitäviä edelleen. Tukioppilastoiminnan tärkeinä tavoitteina ovat toisten huomioivan käyttäytymisen edistäminen, nuorten osallisuuden lisääminen, ongelmien ennalta ehkäiseminen ja nuoren yksilönä kehittyminen.

Olemme iloisia, että voimme olla mukana tukemassa tätä arvokasta työtä.