Historia

Lyhyt katsaus menneeseen ja tähän päivään

MLL:n Kajaanin paikallisyhdistys on perustettu 11.3.1921, ja se on yksi Suomen vanhimmista MLL:n paikallisyhdistyksistä. MLL:n Kainuun Piiri on perustettu 10.12.1950. Piirijärjestön tehtävänä on toimia alueensa paikallistyhdistysten tukena ja alueellisena vaikuttajana. Kajaanin alueella toimii viisi paikallistyhdistystä.

MLL:n Kajaanin paikallisyhdistyksellä on ollut merkittävä rooli monissa vuosien varrella toteutetuista uudistuksista. Vuonna 1932 perustettu pienten lasten neuvonta-asema on ollut pohjana nykyiselle äitiys- ja neuvolatoiminnalle. Vuonna 1935 yhdistyksemme teki aloitteen hammashoidon järjestämisestä kansakoulujen ensimmäisillä luokilla. Sodan aikana autettiin orvoksi jääneitä taloudellisesti sekä sotakummitoiminnalla.

Yhdistyksemme oli mukana myös oppilaiden terveydenhuollon järjestämisessä vuonna 1960, jolloin Lyseon 1., 5. ja 8. luokan pojille järjestettiin näkö- ja kuulotarkastus. Vuonna 1965 huomattiin oppilaiden ryhdissä parantamisen varaa, jolloin järjestettiin ns. ryhtineuvola, jossa neuvontaa antoi olympiavoittaja Heikki Savolainen.

Yhteiskunnan muuttuessa yhdistys on pyrkinyt vastaamaan kulloisenkin ajan haasteisiin. Vuosien varrella yhdistyksellä on ollut muun muassa perhekahvila- ja koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa. Muutama vuosi sitten yhdistyksemme toteutti yhdessä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa koulujen ja päiväkotien lapsille useita tilausteatteriesityksiä.

Tällä hetkellä yhdistyksemme on mahdollistamassa yläkoulujen tukioppilastoimintaa. Toiminnalla torjutaan yksinäisyyttä ja lisätään nuorten osallisuutta. Lisäksi yhdistyksemme on jakanut kajaanilaisille peruskoulujen oppilaille keväisin stipendejä, joissa on korostettu muita arvoja kuin opintomenestystä.

Yhdistyksemme toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön ja kehoitamme kaikkia toiminnasta kiinnostuneita tulemaan mukaan.