Arvot ja päämäärät

Kajaanin yhdistys toimii MLL:n arvojen ja päämäärien mukaan.

MLL:n keskeiset arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja ilo. 

MLL:n päämäärät:

  • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen.
  • Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö.
  • Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
  • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.
  • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju.